1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Szombat Krisztián EV (továbbiakban Szolgáltató)
A szolgáltató székhelye: 6000 Kecskemét, Talfája köz 35.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: krisztian”kukac”szombat.me
Nyilvántartási száma: 35238231
Adószáma: 74230275-1-23
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala
Telefonszáma: +36 30 195 5070
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-87351/2015.
A szerződés nyelve: magyar

2. Alapvető rendelkezések

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók a Szolgáltató  által végzett valamennyi tevékenységre. A szombat.me honlap (továbbiakban Honlap) böngészésével és használatával, illetve azzal, hogy a Szolgáltatónak bármely szolgáltatás végzésére megbízást adsz kijelented, hogy elolvastad és elfogadtad a Honlap használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetértesz. Egyet nem értés esetén a rendszert ne használd!

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési  folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a fent megadott elérhetőségeinken rendelkezésedre állunk.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató honlapján (wpstart.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://szombat.me/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ és letölthető az alábbi linkről:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2015. január hó 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett  Honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Honlap tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Honlap terjesztésének tekintetében. Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Megvásárolható termékek és szolgáltatások köre

3.1. A megjelenített termékek/szolgáltatások kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők.

3.2. A Honlapon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék/szolgáltatás nevét, leírását, a termékekről fotót vagy egyéb ábrázolást jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

4. Rendelés menete

4.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba. Felhasználónak lehetősége van a vásárlás folyamán, a Pénztár oldalon is létrehozni a vásárlás befejezéséhez szükséges felhasználói fiókot.

4.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

4.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár” ikonra kattintva.

4.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, folytathatja a vásárlást. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „0 mennyiség” kiválasztásával törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha ez nem történne meg, a „kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

4.5. Felhasználó kiválasztja a számlázási címet, majd a fizetési módot, melynek típusai a következők:

4.5.1. Bankkártyás fizetés (BORGUN):

Pillanatokon belül értesítés érkezik e-mailben a sikeres tranzakcióról, ezzel egy időben mi is megkapjuk az értesítést a sikeres fizetésről, és elkezdjük a megrendelés feldolgozását.

4.5.2 Banki átutalás

4.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót emailben küldjük meg.

4.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

4.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

4.10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

5.1. A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

5.2. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

6. Elállás joga

6.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

6.2. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót semmilyen költség nem terheli.

6.3. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan termék esetén, mely Felhasználó személyéhez kötött, Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

6.5. Szolgáltató a jogos igény beérkezését követően a fenti jogszabály értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a teljes kifizetett összeget a Felhasználó részére.

6.6. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként való jelzést fogad el Szolgáltató.

6.7. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatályos állapotban itt érhető el.

6.8. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

EU-s országba való értékesítés esetén:

6.9. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

6.10. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót semmilyen költség nem terheli.

6.11. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan termék esetén, mely Felhasználó személyéhez kötött, Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

6.12. Szolgáltató a jogos igény beérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.

6.13. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt jelzi elállási szándékát.

6.14. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként való jelzést fogad el Szolgáltató.

6.15. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatályos állapotban itt érhető el.

6.16. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

6.17. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

7.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

7.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

7.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

7.5. A Szolgáltató alanyi ÁFA mentes kisadózó vállalkozó, így az általa megadott valamennyi ár az általános forgalmi adó nélkül kerül számlázásra.

7.6. Az árajánlatok 20 munkanapig érvényesek.

7.7. A Megbízó felelős azért, hogy a megrendelt weblap törvényes legyen, semmiféle szerzői vagy más jogot ne sértsen.

7.8. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítson minden olyan megbízást, amelyet tartalmi vagy egyéb szempontból nem tart elfogadhatónak. Ide tartoznak többek között, de nem kizárólag a felnőtt tartalmak, vagy a valamely vallás, felekezet, faj, etnikum, kisebbség vagy szexuális orientáció ellen irányuló oldalak fejlesztésére vonatkozó megbízások.

7.9. A Szolgáltató szolgáltatásait kizárólag írásbeli Megbízási Szerződés alapján teljesíti. A Szolgáltató a Megbízási Szerződés aláírása előtti tevékenységeket saját költségére és kockázatára végezheti.

7.10. A Megbízási Szerződésben meghatározott teljesítési határidő és díj kizárólag a Megbízási Szerződésben körülírt tevékenységekre érvényes és csakis akkor, ha a Megbízó valamennyi, a szolgáltatás határidőre történő elvégzéséhez szükséges információt, dokumentumot, fényképet és egyéb szükséges adathordozót a szerződés szerinti időpontban a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtott. A Megbízási Szerződés szerinti határidő és szolgáltatási díj érvényét veszti, és a felek írásban új határidőt és díjat kötelesek megállapítani, ha a Megbízó nem tudja határidőre és hiánytalanul a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtani a fenti anyagokat, és/vagy a teljesítés során további feladatokkal bízza meg a Szolgáltatót.

7.11. A Szolgáltató a szerződés biztosítékaként a szolgáltatási díj 50%-a mértékéig foglaló fizetését köti ki. A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését csak akkor kezdi meg, amikor a foglalót kézhez kapta. Amennyiben az írásbeli megállapodás szerinti teljesítés a Megbízó hibájából nem lehetséges és emiatt a projekt meghiúsul, az 50% foglaló a Szolgáltatót illeti.

7.12. A Megbízási Szerződést a Szolgáltató a teljesítés megkezdése előtt szolgáltatott információk, adatok és dokumentumok birtokában, a Megbízóval közösen egyeztetett terv alapján teljesíti. Abban az esetben, ha a Megbízó az oldaltervet utólag módosítja, kiegészíti, vagy bármilyen módon és mértékben megváltoztatja, a Szolgáltatónak jogában áll új teljesítési határidőt kitűzni és a szolgáltatás ellenértékét arányosan növelni.

7.13. A teljesítés megkezdésekor – ha a szolgáltatás jellege ezt indokolja – a Szolgáltató szerverén tárterületet különít el a Megbízó részére, ahol a fejlesztés előrehaladását a Megbízó folyamatosan nyomon követheti. Ezen felül a Szolgáltató emailben értesíti a Megbízót, valahányszor egy szakaszt lezárt. Ha Megbízó 3 munkanapon belül nem él módosítási igénnyel, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Megbízó az adott fejlesztési fázist minden vonatkozásban elfogadja és az lezárható.

7.14. A Szolgáltatónak jogában áll a Megbízó elkészült weblapjának működését mindaddig blokkolni, amíg Megbízó a szolgáltatás ellenértékét teljes egészében ki nem egyenlítette.

7.15. A Megbízó abban az esetben is határidőre köteles kiegyenlíteni a Szolgáltató által benyújtott számlát, ha egy, a Megbízó által jóváhagyott fejlesztést a Szolgáltató befejezett, készre jelentett, de a szükséges szöveg vagy képanyag átadásával a Megbízó késlekedik. Az ilyen, utólag szolgáltatott tartalmat a Szolgáltató a jövőben egyszeri alkalommal köteles a weblapon ingyenesen elhelyezni.

7.16. A Szolgáltató feltételezi, hogy valamennyi, a Megbízó által a fejlesztés során átadott anyag, legyen az szöveg vagy kép, a Megbízó tulajdonát képezi, harmadik személyek szerzői jogát nem sérti és a fejlesztéshez szabadon felhasználható.

7.17. A Szolgáltató által szolgáltatott anyagok, úgymint forráskód, grafika, fotó, videó, animáció és szöveg, a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában marad mindaddig, amíg a Megbízó a szolgáltatási díjat teljes egészében ki nem fizette. Ekkor az említett anyagok tulajdonjoga átszáll a Megbízóra.

7.18. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa készített fejlesztések oldalai a legelterjedtebb web-böngészők legfrissebb verzióin megfelelően megjelenjenek, de nem vállal felelősséget azért, hogy bizonyos oldalak a fejlesztés befejezése után közzétett böngészőkön nem az elvárható formában és módon jelennek meg. Nem garantálja továbbá az elavult verziójú (a legfrisebb verziótól 2, 3 verziószámmal alacsonyabb, különösképpen Internet Explorer 6-7-8) böngészők támogatását sem.

7.19. Amikor a Megbízó hozzájárulását adta ahhoz, hogy a fejlesztés nyilvánosan hozzáférhetővé váljon, ezzel egyszersmind elismerte azt, hogy az oldal, mind design és tartalom vonatkozásában, teljes mértékben megfelel a Megbízási Szerződésben foglalt rendelkezéseknek.

7.20. A weboldal fejlesztésre vagy átépítésre kötött Megbízási Szerződés nem vonatkozik az átadott weblap frissítésére és/vagy módosítására/átalakítására. A Szolgáltató ezeket a szolgáltatásokat külön (átalánydíjas) szerződés alapján végzi.

7.21. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltatónak jogában áll a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező késedelmi pótlékot felszámítani.

8. Panaszkezelés rendje

8.1. Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsünk. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

8.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

8.3. Az írásbeli panaszt  30 napon belül Szolgáltató írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.